SLIM-budget inzetten

Vanuit het minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  wordt al enkele jaren  het SLIM-budget aangeboden met als doel de kansen duurzame inzetbaarheid en werkgeverschap te stimuleren voor middelgrote organisaties. Bedrijfseigenaren kunnen per kwartaal via SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb | Subsidie en regeling | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl) SLIM-budget aanvragen, voor vaak al EUR 25.000 excl. btw. Als de aanvraag is goedgekeurd, kunnen we met een mooi traject aan de slag.

Ook bij YA Coaching kunnen MKB bedrijven terecht voor het stimuleren van leren en ontwikkelen!

Voordelen van mij als coach en adviseur

  • Kent de wereld van werk en het MKB
  • Weet scherpe vragen te stellen zodat je meer gaat zien
  • Werkt progressiegericht vanuit ‘wat wel’
  • Kijkt naar het bredere plaatje, het systeem
  • Geeft neutrale kijk op wat er bij julle speelt

SLIM-budget: wat is dat?

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Wat is het doel van SLIM-budget?

Het doel is dat je je als organisatie blijft ontwikkelen. Want de wereld van werk en werkgeverschap verandert snel en er kan een moment komen dat je (mensen) de aansluiting op de arbeidsmarkt missen. Het doel is dus om je duurzame groei als onderneming en die van je mensen te stimuleren.

Met loopbaancoaching krijg je meer zicht op je kwaliteiten, je kansen en je wensen. Met de doorlichting van de onderneming krijg je bijvoorbeeld inzichtelijk hoe de ontwikkelbehoefte te versterken. 

Waarom zou je een SLIM-budget aanvragen?

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Het is belangrijk om bewust te kijken naar je kans op werk en de ontwikkeling van mensen. Door tijdig bij te sturen kun je duurzaam aan het werk blijven en/of je kans op werk vergroten.  Niet elke werkgever heeft het geld om dit aan te bieden en hier over na te denken in de hectiek van alledag. Met een SLIM-budget kan het wél.

Voor wie is het ontwikkeladvies?

De subsidieregeling is bedoeld voor drie groepen aanvragers: individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Rijksoverheid over SLIM-budget: lees hier

Wat kan ik voor je doen binnen de SLIM-regeling?

INDIVIDUELE COACHING ARBEIDSMARKT
Een-op-een loopbaangesprekken met medewerkers. Waarin wil je stappen maken? En waar ben je goed in? Daarmee krijg je ook een beeld van het soort werk dat óók (of misschien meer) bij je past.

DOORLICHTING ORGANISATIE
Doorlichting van de organisatie met als doel het inzichtelijk maken van de ontwikkelbehoefte van medewerkers en de organisatie om de leeromgeving en ontwikkeling binnen de organisatie te versterken. Onderdeel van het advies kan zijn een toekomstig opleidings- en ontwikkelplan vanuit het perspectief van de onderneming. Welke kennis en vaardigheden zijn er te ontwikkelen om als organisatie duurzaam gezond te blijven?

Gecertificeerd coach in Utrecht

Wie ben ik als coach?

Ik ben de ideale coach voor werk gerelateerde vragen. Professionals, managers en teams komen bij mij om te werken aan thema’s zoals stress, samenwerking, communicatie en zelfvertrouwen. Door het maken van de connectie tussen zichzelf en de werkplek help ik mensen om regie te (her)nemen en persoonlijke effectiviteit te vergroten.

Het bedrijfsleven en het ondernemerschap heeft voor mij geen geheimen meer. Mijn carrière bracht me langs uiteenlopende sectoren, zoal de advocatuur, automotive, financiële dienstverlening, publieke sector, onderwijs en zorg. Die ervaring neem ik mee in onze ontdekkingsreis en gebruik ik om jouw leren ‘aan’ te zetten. Ik ben een vriendelijk, vrolijk mens maar mijn vragen zijn soms raak en oncomfortabel. Mijn kracht is om ruimte te bieden aan gedachten en gevoelens zodat jij dat met zelfvertrouwen zelf kan ontdekken.

Leer mij hier beter kennen

Mail gerust je vraag

Gecertificeerd NOBCO Practitioner coach

Gecertificeerde coach