Zo verhoogt storytelling de slagingskans van verandertrajecten.

Waar het ene bedrijf door zwaar weer heen gaat loopt de ander over van het werk. Ontslagrondes, reorganisaties, fusies…allemaal grote veranderingen voor een organisatie. En een grote uitdaging voor het management.

Er wordt wel eens gezegd dat mensen niet willen veranderen. Dat is totale onzin. Je moet het alleen goed uitleggen. Goed uitgevoerde storytelling wetten zijn een krachtig middel om mensen in beweging te krijgen.

Storytelling: effectief voor verandering

Als bij jullie de veranderingen niet zo lopen als gehoopt dan sta je niet alleen. McKinsey ontdekte dat zeker 70% van verandertrajecten niet het gestelde doel behalen [1] [2] [6]. Maar ook dat 30% van de volledig afgeronde veranderprojecten meer dan 12 maanden duurden [1].

Maar er is ook goed nieuws:

We also know that when people are truly invested in change it is 30 % more likely to stick. – McKinsey [6]

Kracht van verhalen

Communicatie is een van de meest waardevolle investeringen in het succes van verandertrajecten [4][5]. Organisaties die dat begrijpen zetten ook steeds vaker storytelling in als techniek om de slagingskans van verandering te verhogen [4][7].

“When asked what they would do differently if the transformation happened again, nearly 50%of respondents (and the largest share) wish their organizations had spent more time communicating a change story.”[2].

Waarom is storytelling zo effectief?

Storytelling is zeg maar de ‘bio’ variant van communicatie – natuurlijk, duurzaam en goed voor de mens [3] [4]. Verhalen doen iets met de mens [3][4]:

  • emoties opwekken en ‘raken’ > mensen krijgen begrip voor de verandering
  • connecties maken met het bekende > angstreductie voor de verandering
  • betekenis geven aan een boodschap > angstreductie en verbinding
  • connecties mogelijk maken tussen individuen > samen in verandering
  • voorkomen van geroddel > angstreductie en begrip

Een sterk veranderverhaal, hoe doe je dat?

Het veranderverhaal faciliteert verandering op alle niveaus in de organisatie:

  • Directie: het helpt jullie als directie om de boodschap overal geloofwaardig over te brengen op een eigen manier zonder de kracht van eenheid te verliezen;
  • Management: het geeft managementlagen context en de competentie om het verhaal samen met medewerkers te vertalen naar de eigen afdeling;
  • Medewerkers: het zorgt dat medewerkers zich gemakkelijker herkennen in de verandervraag en zich er sneller aan zullen verbinden.

Creëer een logisch klimaat voor verandering

Centraal staat een heldere visie over de reden voor de verandering en de gewenste staat, de ‘why’ [4]. Het lijkt logisch maar de meeste organisaties die ik help halen deze eerste drempel niet. Het verhaal mist scherpte in de reden voor vertrek (sense of urgency) of het gewenste eindpunt. Laat als MT of DT het veranderverhaal desnoods in vertrouwen extern beoordelen voor je er intern mee de boer op gaat.

Betrek en ondersteun medewerkers

Het negeren of onderschatten van ‘weerstand’ in verandertrajecten maakt de kans op mislukking groot. Het is iets waar je aan het begin van het verhaal op kan anticiperen bij verandercommunicatie. [4] Ik noem het de ‘draken en demonen’ in kaart brengen.

Wat vaak weerstand wordt genoemd is meestal een uiting van angst voor het onbekende, het ontbreken van goede communicatie en feedback op leiderschap [4]. Heb oog voor de belangrijke psychologische basis behoefte van mensen: autonomie (controle) – gevoel van verbinding (sociaal) – gevoel van competentie.

Tijdens de implementatiefase kan storytelling proactief worden ingezet om angsten binnen teams inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Een ziekenhuis dat we onlangs spraken zet daarvoor ‘kampvuur’ sessies is. Het leger gebruikt theater om onuitgesproken verhalen boven tafel te krijgen. Er zijn legio mogelijkheden.

Plan onderhoudsinterventies

Een systeem wil van nature terug naar hoe het was, dat heet homeostase. Net als met een machine vraagt het dus onderhoud. Na de implementatie zijn ‘success stories’ nodig om gewenste gedrag te blijven stimuleren. Het inwerk proces (on-boarding) van nieuwe medewerkers is bijvoorbeeld een prima moment om de nieuwe verhalen levend te houden. Ook het jaarlijkse medewerkers evenement.

Onderhoud van het verhaal gebeurt op alle lagen en daarmee belangrijk dat ook de beste verhalen uit de dagelijkse praktijk een prominente positie blijven krijgen in het interne communicatieproces.

Hulp nodig?

Staan jullie aan de vooravond van grote veranderingen als organisatie of team? Gebruik mijn kennis en ervaring om jullie fusie, overname of verkoop te laten slagen. Kijk op www.betterstories.nl Of stuur een e-mail naar info@yacoaching.nl.

Interessante literatuur

[1] ‘The secrets of successful redesigns‘, McKinsey, 2014

[2] ‘How to beat the transformation odds’, McKinsey, 2015

[3] Denning, S. (2011), The leader’s guide to storytelling: Mastering the art and discipline of business narrative, 2nd edn, Jossey-Bass, San Francisco.

[4] Master Thesis ‘Storytelling as an instrument in organisational change management’, Madlen Bendel, 2016. Te bestellen yvette@betterstories.nl.

[5] Kotter, J.P. (1995), Leading change, Harvard Business Review Press, Boston.

[6] ‘Changing-change-management‘, McKinsey, juli 2015

[7] ‘The irresistible power of storytelling as a strategic business tool‘, HBR, March 2014

De auteur is Yvette van Aarle, eigenaar van YA Coaching & Consulting. Yvette is strategisch adviseur coach, trainer en spreker.