Duidelijke onduidelijkheid
als bron van werkstress

De winst van een duidelijke functieomschrijving

Iedereen kent wel een collega of team waar het even niet zo lekker loopt. Dat is niet uniek en daar hulp voor zoeken is heel normaal. En daarom coach ik regelmatig, waarbij ik een privé inkijkje krijg in de keuken van veel organisaties die willen investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. Zo ook op het gebied van functieomschrijvingen.

Functieomschrijving en het werkgeluk van je medewerkers

Ik schrijf deze blog omdat er zich een merkwaardig (niet merk waardig) patroon begint af te tekenen. Managers vragen mij omdat stress en burnout op de loer liggen. Omdat resultaten onder druk staan of mensen in hun team ‘het nog niet lekker doen’ in een nieuwe functie. Ze stellen mij als coach ter beschikking om het leren te versnellen.

Maar het valt me op dat de problemen op het werk soms zo veel simpeler en goedkoper zijn op te lossen dan met mij als coach. Mensen zwemmen vaak in hun (nieuwe) rol. Ze weten eigenlijk niet zo goed wat er van ze wordt verwacht omdat er geen duidelijke functieomschrijving is. Of functieprofielen zijn verouderd en onvindbaar.

TIP: Maak verwachtingen bespreekbaar

HR speelt daarin vaak een rol, maar altijd in de driehoek samen met de leidinggevende en de coachee in kwestie. Het fascineert me dat zoiets ogenschijnlijk simpels als een duidelijke functieomschrijving in de weg staat van een goed functionerende collega. Ik geef het mee als tip. Voordat je een coach inhuurt, kijk eerst eens samen of verwachtingen van een rol voor iedereen duidelijk zijn. Een heel functioneel gesprek dat toch gepaard kan gaan van de nodige emoties.

En komen jullie daar niet uit, laten we dan het gesprek hebben over waarom. Welke overtuigingen en ervaringen maken dat jullie er niet samen uit komen. Hoe is dat patroon te doorbreken? Dat is een gesprek dat ik met plezier faciliteer.

Een duidelijke functieomschrijving draagt bij aan werkgeluk