Om te overleven moet het anders

Verhogen productiviteit

Cijfers van het UWV laten zien dat het nu belangrijker is dan ooit om de productiviteit te verhogen. Ook de Nederlandse bank waarschuwde recent ondernemers. Niet alleen vanwege de krapte op de arbeidsmarkt maar ook omdat in sommige branches de omzetgroei terugloopt. Het is dus zaak om creatief en slim om te gaan met medewerkers en ze optimaal in te zetten. Van levensbelang dus voor een zichzelf respecteerde onderneming.

Dat doe je door een lerende organisatie te zijn. Zo’n organisatie vergroot constant zijn mogelijkheden om gewenste resultaten te behalen. Het cultiveert innovatie en vernieuwing, is wendbaar en vergroot de aantrekkelijkheid als werkgever. Een lerende organisatie is niet alleen voorbehouden aan  multinationals, maar ook voor midden en kleinbedrijf (MKB).

Een studie gepubliceerd in Harvard Business Review toonde aan dat bedrijven met een sterke leercultuur 30-50% hogere betrokkenheid en prestaties hebben vergeleken met hun concurrenten. Lerende organisaties zijn nou eenmaal beter in staat om zich aan te passen aan veranderingen en competitief te blijven.

Een lerende organisatie is goed ondernemerschap

  1. Verbetert productiviteit: met dezelfde hoeveelheid mensen meer produceren. Meer kansen met minder geld.
  2. Vergoot innovatiekracht: Door continu leren en kennisdeling te stimuleren, ontstaan vaker slimme ideeën en oplossingen vanuit de werkvloer. Dat scheelt dure consultants.
  3. Positie verbeteren in de arbeidsmarkt: Je zult medewerkers makkelijker behouden als je medewerkers betrekt bij je bedrijf. Je wordt een magneet voor de beste mensen in de markt, dat scheelt wervingskosten.
  4. Efficiëntie en effectiviteit: Elke dag processen en methoden verbeteren leidt tot kostenverlaging.

Wat is een lerende organisatie?

Een lerende organisatie is een organisatie die zich voortdurend ontwikkelt en verbetert door kennis te verzamelen en te delen. Volgens Peter Senge, een pionier op dit gebied, heeft een lerende organisatie vijf essentiële disciplines: systeemdenken, persoonlijke meesterschap, mentale modellen, een gedeelde visie en teamleren. Deze disciplines helpen organisaties om flexibeler te worden en beter te reageren op veranderingen in hun omgeving.

Een praktische gids over het worden van een lerende organisatie

TIP 1: Cultiveer een Growth Mindset

Een growth mindset, een term geïntroduceerd door Carol Dweck, is het geloof dat inzet en leren leiden tot verbetering.

Het cultiveren van een growth mindset binnen de organisatie moedigt medewerkers aan om uitdagingen aan te gaan en te leren van fouten. Zo signaleren ze vaker kansen voor verbeteringen of in de markt.

Praktische Tip: Verwerk het growth mindset denken in jullie beoordelingsformulieren. leidinggevenden en managers in het geven van goede feedback en zorg dat ze deze mindset omarmen en uitdragen. Leer mensen dat het ok is om fouten toe te geven (organiseer een ‘miskleun borrel’).

Case Voorbeeld: Bij een reclame bureau creëerde een veilige leeromgeving waarin medewerkers fouten durven maken. Ze introduceerden een mentorprogramma om kennisdeling te bevorderen. Resultaat: Hogere tevredenheid, minder verloop en innovatieve campagnes.

TIP 2: Bevorder kennisdeling

Kennisdeling is cruciaal voor een lerende organisatie. Dit kan worden bereikt door het implementeren van momenten en processen die samenwerking en communicatie bevorderen.

Praktische Tip: Introduceer interne blogs, wiki’s of een intranet waar medewerkers informatie kunnen delen. Daarnaast kunnen regelmatig geplande kennissessies en intervisiebijeenkomsten bijdragen aan een cultuur van kennisdeling.

Case Voorbeeld: Een middelgroot productiebedrijf implementeerde een intern sociaal netwerk om kennisdeling te bevorderen. Dit leidde tot een toename van 20% in procesverbeteringen en een aanzienlijke reductie in productiefouten.

TIP 3: Stimuleer leiderschap op alle niveaus

Leiderschap is niet beperkt tot de top van de organisatie. Door leiderschap op alle niveaus te stimuleren, kunnen medewerkers op elk niveau bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de organisatie.

Praktische Tip: Ontwikkel leiderschapsprogramma’s voor alle medewerkers, niet alleen voor leidinggevenden. Bied coachingstrajecten aan voor persoonlijke ontwikkeling. Moedig medewerkers aan om initiatieven te nemen en verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk. Duidelijke functieprofielen zijn daarbij super behulpzaam (en kosten niks). Zorg wel voor een regelmatige APK op functieomschrijvingen.

TIP 4: Creëer een feedback cultuur

Feedback geven en ontvangen is essentieel voor continue verbetering. Een cultuur waarin feedback wordt gewaardeerd, helpt medewerkers om te leren en zich te ontwikkelen.

Praktische Tip: Implementeer regelmatige feedbacksessies en zorg ervoor dat feedback constructief en gericht is op groei. Trainingen in effectieve feedbacktechnieken kunnen hierbij helpen.

TIP 5: Investeer in opleiding en ontwikkeling

Covey zegt “houd de zaag scherp”. Continue opleiding en ontwikkeling zijn essentieel voor een lerende organisatie en voor plezier van mensen in hun werk. Je competent voelen is een psychologische basisbehoefte van de mens. Zorg dat medewerkers regelmatig de mogelijkheid krijgen om nieuwe vaardigheden te leren en hun kennis te verdiepen.

Praktische Tip: Bied diverse leermogelijkheden aan, zoals online cursussen, seminars, conferenties en on-the-job training. Maak een persoonlijk ontwikkelingsplan voor elke medewerker om hun leerdoelen en -behoeften te identificeren. Pas dat in in de beoordelingscyclus.

TIP 6: Meet en evalueer leren

Om te begrijpen hoe effectief de leeractiviteiten zijn, is het belangrijk om leren te meten en te evalueren. Dit helpt bij het identificeren van sterke punten en gebieden die verbetering behoeven.

Praktische Tip: Ontwikkel een systeem voor het meten van leerresultaten, zoals prestatiestatistieken, feedbackenquêtes en leerbeoordelingen. Gebruik deze gegevens om leerstrategieën voortdurend te verbeteren.

Pas toe en profiteer

Ook voor het MKB is het dus mogelijk om met weinig investeringen een lerende organisatie te bouwen. Het is goed ondernemerschap dat zich terugbetaalt in verhoogde innovatie, efficiëntie en betrokkenheid van medewerkers.

Hulp beschikbaar

Getriggerd maar weet je nog niet meteen hoe het toe te passen? Nieuwsgierig naar de opties in jullie organisatie? Ik help je graag en ben een prettig klankbord.  Mijn vertrekpunt is jullie specifieke vraag, niet vanuit één oplossing. Plan een gratis en vrijblijvend klikgesprek in en we verkennen samen wat past.

Klikgesprek: https://calendly.com/yacoaching/kennismakingsgesprek

De auteur is Yvette van Aarle, eigenaar van YA Coaching & Consulting. Yvette is strategisch adviseur coach, trainer en spreker.