Een nieuwe start

Waarom wil dit team niet veranderen?

Een nieuwe manager van een team dat ik eerder coachte meldt zich. Hij wil zicht hebben op wat er zich heeft voorgedaan, er lijkt namelijk oud zeer en hij krijgt zijn vinger er niet goed achter. Wat heeft de team coaching opgeleverd? Natuurlijk is het niet aan mij om als woordvoerder op de plek te gaan staan van de niet aanwezige derden, de twee management lagen die ik coachte. Ik ga hem wel mee nemen in de reis die we al aflegden.

Het is een team waar ik  werd ingehuurd omdat er inderdaad veel oud zeer zat en de mate van samenwerking was gedaald tot onder het vriespunt. Jammer, want het is een team met een missie en iedereen heeft zijn hart op de juiste plaats. Na een serie een-op-een interviews heb ik twee sessies kunnen doen. Toen veranderde het management en zorgde Corona voor een time-out.

Wat hier speelt is iets dat ik vaker tegen kom.  We doen wat sessies en dan moet het maar klaar zijn. En ik snap goed dat budgetten beperkt zijn, zeker in de welzijnssector. Maar team verandering vraagt geduld en aandacht., ook van management.

Gedragsverandering