Wat kosten conflicten op het werk?

Wanneer je deze kop volledig vanzelfsprekend vindt heb je wellicht hetzelfde als ik. Voor mij zijn conflicten altijd iets negatiefs geweest. Iets dat ik liever vermijd en om mij heen heb. Het kost me energie. Tegelijk, als coach, is het aangaan en het conflict in de ogen kijken soms nodig. Zeker bij het coachen van teams waarin ieders eigen overtuigingen, verwachtingen en waarden mee doen in de communicatie.

Daarom hierbij 5 manieren om met  een positievere bril naar conflicten te gaan kijken

1. Conflicten helpen om dingen duidelijk te maken

In veel organisaties die ik bij sta komen stress van medewerkers en slechte samenwerking voort uit rol onduidelijkheid.  Door de scherpte in het gesprek juist wel aan te gaan worden zaken vaak duidelijker. Onduidelijkheid is typisch iets dat in veel medewerkers tevredenheidsonderzoeken naar voren komt. Voorwaarde is wel dat het gesprek veilig gebeurt.

2.  Uitgesproken conflicten brengen de energie terug op de werkvloer

De conflicten zijn er en onuitgesproken worden ze meestal groter. Het kost iedereen energie want de meeste mensen voelen het conflict wel. Er broeit iets onder de oppervlakte maar het mag niet worden gezien. Het gesprek op tijd aan gaan zorgt dat het werkplezier weer terug keert. De ruis is van de lijn. Niet alleen bij de mensen die in conflict zijn, maar ook bij collega’s en leidinggevende.

3. Oefenen met het uitspreken van conflicten vergroot zelfvertrouwen

Medewerkers die weten hoe op een constructieve manier een conflict aan te gaan staan steviger in hun schoenen. Ook wanneer ze te maken krijgen met veeleisende klanten, leveranciers of de pers. Ze hebben meer zelfvertrouwen, ook bij het aangaan van andere moeilijke klussen. En omdat ze meer zelfvertrouwen hebben is het ook gemakkelijker om opbouwend kritisch functioneringsgesprekken met elkaar te hebben. Zo vergroot je het lerende vermogen van de organisatie.

Verbetering van de werkrelaties en het vertrouwen in elkaar door de openheid die door het conflict ontstaat. Je weet wat je aan elkaar hebt.

4. Bespaart gevolg kosten van conflicten

Het op tijd uitspreken van te oplopende conflicten voorkomt gevolgschade zoals verloren werktijd, inhuur van jusristen, coaches en re-integratie bedrijven. In het ergste geval moet een van de betrokkenen vanwege de verzuurde arbeidsverhoudingen de organisatie verlaten en worden opnieuw wervings- en inwerkkosten worden gemaakt.  Het bespreekbaar maken van conflicten verlaagt dus het verloop binnen de organisatie.

5. Schuring maakt glas

Zonder wrijving geen glans is een veelgebruikte gezegde. Daar waar tegengestelde ideeën de ruimte krijgen ontstaat ook ruimte voor nieuw denken. Op deze broed ik persoonlijk nog. Conflict heeft de neiging mijn creativiteit in te dammen. Als coach ben ik zeker niet perfect, ook ik heb nog wat innerlijke conflicten op te lossen. Tegelijk zie ik dat ‘het aardig zijn tegen elkaar’ meestal een broeinest oplevert voor conflicten en efficiency.

Heb je al van alles geprobeerd en lukt het nog niet? Misschien kan ik je helpen. Ik coach mensen en teams die samenwerking willen verbeteren op hun werk. 

Impact van conflicten op teams