Welke persoonlijkheidstest past bij mij?

Veel mensen gebruiken een persoonlijkheidstest of assessment om antwoord te krijgen op de vraag: ‘waar ben ik goed in?’. Zelf gebruik ik voor mijn opdrachtgevers de AEM-Cube als assessment tool voor ontwikkel gesprekken. Maar waar verschilt deze tool van andere testen? Daarom heb ik overeenkomsten en verschillen recent op een rij gezet samen met tips voor de keuze ervan.

Vier tips bij het inzetten van persoonlijkheidstests

Tip 1. Kies voor één model bedrijfsbreed zodat je dezelfde taal spreekt met elkaar

Wanneer de tests worden ingezet om interne samenwerking te versterken dan is het belangrijk om één gezamenlijke ‘taal’ te ontwikkelen. Laat de profielen terug komen in verschillende leeromgevingen en team sessies zodat ermee werken gemeengoed wordt. Zijn er verschillende modellen in omloop dan kan het juist averechts werken door begripsverwarring. Want elk model hanteert andere theoretische principes en definities!

Tip 2. Voorkom het hokjesdenken: praat niet in ‘kleuren’ maar met elkaar over talenten en behoeften

Mensen ‘zijn’ niet ‘geel’ of ‘rood’ of altijd ‘I’ of ‘J’. Zorg dat het gesprek genuanceerd blijft en train mensen ook om op die manier uitkomsten te bespreken met medewerkers. Dat levert veel meer waarde op dan de stempel!

Tip 3. Kies voor gecertificeerde adviseurs

Om de resultaten van de meting goed te kunnen interpreteren, is vaak kennis noodzakelijk over het meetinstrument en de variabelen. Iemand die door de leverancier van de test is opgeleid kan de correcte interpretatie en toelichting geven op de uitkomsten van het rapport. Onderschat niet de schade die een verkeerde interpretatie kan geven!

Veel grote organisatie kiezen ervoor om intern mensen op te leiden in een bepaalde methodiek. Het enige risico hierbij is dat er ‘blinde vlekken’ kunnen ontstaan door eerdere ervaringen waardoor nieuwe inzichten onderbelicht blijven.

Tip 4. Geef de voorkeur aan een wetenschappelijk gevalideerd model

Is het model dat jullie willen gebruiken niet gevalideerd dan kunnen jullie net zo goed zonder analyse in gesprek gaan. Dat is goedkoper en geeft evenveel zekerheid. Kiezen voor een gevalideerd model heeft het voordeel dat uitkomsten stabieler zijn (duurzamer zijn) en geven een kandidaat een gerust gevoel.

Weer waar je sterke kanten zitten