“C’est bizarre cette cage
Qui me bloque la poitrine
Je ne peux plus respirer
Ça m’empêche de chanter”
– Je vole, Louane

Jezelf openen en verbinden

De maanden mei en juni stonden in het teken van 3 opleidingen gericht op mijn eigen persoonlijke groei. Als coach en als mens (dat is toch hetzelfde?*) was ik daar aan toe.

Net als wij allemaal heb ook ik in de spiegel te kijken om patronen te doorbreken. En waarom ik dit nu schrijf heeft alles te maken met de lichtzinnigheid waarmee ‘wij’ coaches en consultants daar op aan sturen. Daarom deze blog post om de uitdaging te erkennen waar jij voor staat.

Persoonlijke groei vraagt moed

In een masterclass Executive Coaching las ik meer dan 200 bladzijden literatuur over macht en hoe dat werkt. Het maakte me bewuster dan ooit over hoe de systemen in het werkdomein in elkaar steken. Hoe macht ontstaat en zichzelf in stand houdt omdat tegenmacht en feedback geven steeds lastiger wordt. En hoe kwetsbaarder het wordt naarmate je de top bereikt.

Macht vraagt om tegenmacht. Zonder tegenmacht geen macht. Maar die tegenmacht bieden vraagt om nauwe samenwerking, om elkaar vertrouwen en geloof in jezelf. Met name dat laatste kwam ik tegen. En het is ook waar ik de machthebbers zie worstelen.

Wat als je al heel bént

Mijn opleider nam ons mee in een meer spirituele laag. Hij gaf de gedachte mee: wat als je al heel bént. Dan hoef je niet te twijfelen aan jezelf want alles is er al en is goed zoals het is.

Dat concept van heelheid nam ik mee naar de volgende opleiding, die ging over het verbinden van de verschillende delen van jezelf (een techniek die voice dialogue wordt genoemd). Met zorgvuldige begeleiding kon ik delen van mijzelf vragen om advies en zo kreeg ik een gebalanceerd antwoord op een specifieke werkgerelateerde vraag. Wat een verschil om op deze manier jezelf verder te ontwikkelen. En wat een rijkdom kun je ervaren als alles in jou mee mag doen. Overigens een mooie aansluiting op de Acceptance & Commitment Therapy die ik vorig jaar volgde.

Verbinding maken

Die verbinding met al je delen komt samen in je lijf. Dat lijkt een open deur maar in de cursus die volgde bleek hoe verdomd lastig dat is. Zo snel sluiten we luikjes zonder het te weten. En in deze cursus werd ik mij ervan bewust hoe dat me uit verbinding brengt met mezelf maar vooral ook met de ander. De ander voelt haarfijn aan dat er ‘iets niet klopt’, dat er iets wordt achter gehouden, en trekt zich terug. Zo werkt het ook vaak op de werkvloer, we trekken ons voor een deel terug en zo brengen we allemaal maar een deel van onze kwaliteiten in.

In de momenten dat ik contact kon maken voelde ik me overspoeld door emoties en onzekerheid, door oude patronen en systemen, door woorden en gedachten waarvan ik afscheid wil nemen. Ik voelde ook de angst en daardoor snap ik ook hoe angstig het voor jou zal zijn. En tegelijkertijd heb ik ervaren hoe ‘heelheid’ voelt in mijn lijf en dat is een heel fijn gevoel.

Theorie over hoe het lichaam ervaringen en trauma vasthoudt (Leestip: ‘The body keeps the score’) staat voor volgend jaar op de planning.

Een vertrouwde omgeving om je masker af te doen

Ik erken dus hoe moeilijk het is om je masker af te doen. Zoek jij een veilige plek om in de spiegel te kijken en te onderzoeken wat je nog meer zou kunnen bereiken met een breder perspectief? Dat is wat ik je kan bieden. Ik ben er voor je op 06 27 077 109.

* Toch is er voor mij verschil tussen het investeren in mijzelf als coach en als mens. Als coach leer ik de zoektocht van de ander te faciliteren, om een bepaalde techniek te kunnen toepassen. Als onderdeel daarvan ervaar ik hem zelf ook en dus leer ik ook over mezelf. Wanneer ik een cursus doe puur en alleen voor mijzelf is de focus anders, dan kan ik 100% bij mezelf blijven en staat mijn analytische brein minder ‘aan’.  Dat is voor mij ook de kracht van een coachtraject ten opzichte van een curus. Het boort een ander deel van het lerende vermogen aan.