Vertrouwen ontdooit een verharde organisatie

Organisaties waar weinig vertrouwen heerst zien dat terug in diverse dashboard cijfers. Het blijkt uit te hoog verloop en ziekteverzuim van personeel, weglopende klanten, stagnerende omzetcijfers en vooral de tijd en energie die gaat zitten in conflictbeheer. Als er geen vertrouwen is, kun je immers als organisatie en als manager nog zoveel mooie en juiste dingen beloven, je wordt gewoonweg niet geloofd.

Vertrouwen is de basis voor een effectief presterende organisatie, waar mensen elkaar met respect bejegenen en gezamenlijk de doelstellingen nastreven.

De kosten van gebrek aan vertrouwen

  • Onnodig hoog ziekteverzuim als gevolg van werkstress
  • Verlies van productiviteit door langdurige en terugkerende discussies
  • Lagere kwaliteit van werk door gebrekkige motivatie
  • Out of pocket kosten aan arbo artsen, coaches, vertrouwenspersoon

Ongeveer 15% van de bruto loonsom wordt uitgegeven aan conflicten (Stecr werkwijzer arbeidsconflicten). En dit is alleen nog maar de financiële belasting.

Een veel grotere belasting wordt gevormd door de relationele effecten van conflicten op de werkvloer en de gevolgen daarvan voor de commerciële resultaten en werving van personeel.

Wat bepaalt vertrouwen?

De laatste tijd onderzocht ik het thema ‘vertrouwen’ in de werkomgeving. Ik vergeleek de theoretische kaders van Blanchard, Covey en Voortman zie daar 4 succesfactoren voor vertrouwen terugkomen:

  • Karakter: met welke intentie handelen mensen, is het integer? Is er spraken van goede wil?
  • Capaciteit/bekwaamheid: is de juiste combinatie aan kennis en competenties aanwezig in de teams?
  • Communicatie: hoe wordt er onderling gecommuniceerd?
  • Resultaten: leidt inzet en gedrag tot de gewenste resultaten/effecten?
Vertrouwen en de lerende organisatie